hf10330

Stockholm 20091204. Välsignelse av Citybanan i tunnelmynningen vid Söder Mälarstrand, till minne av Santa barbara. Bilden: Foto:Hasse Fridén

Hem

Några av våra projekt


Vi bygger med CM, det har många fördelar:

Rätt pris & kvalitet

Genom att handla upp olika delentreprenader istället för en enda totalentreprenad konkurrensutsätts priserna och kvaliteten ökar.

Snabbare byggstart

När projektet handlas upp i delar skapas förutsättningar för en tidigare byggstart och en effektiv byggprocess som kortar ner projekttiden.

Kostnadskontroll

Byggherren behåller kontrollen och får full insyn i projektet vilket ger möjlighet att styra och påverka beslut från början till slut.

Förstärkt organisation

CM-företagets specialister förstärker byggherrens egen byggavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet.

COWI Projektbyrån är medlem i Sweden Green Building Council. Hållbarhet är en naturlig del i vår verksamhet. Läs mer under Miljö.