hf10417

Andrapris i Årets BREEAM-byggnad 2019

Den 11 oktober utdelades Sweden Green Building Awards 2019 på Vasateatern, där andrapriset för Årets BREEAM-byggnad gick till Hus 04 i Danderyds centrum. Bakom utmärkelsen, som beskrivs som Sveriges mest prestigefyllda pris för hållbart samhällsbyggande, står Sweden Green Building Council. 

Hus 04, certifierat med BREEAM-SE ver 2.0 Excellent, är ett nytt kontorshus vid torget söder om Danderyds centrum. Byggnaden består av åtta våningar på sammanlagt 4 500 m2 och är en flexibel byggnad vilket innebär att den kan anpassas till ett varierande antal hyresgäster. Huset har parallellt med uppförandet av det nya parkeringshuset på andra sidan E18, utgjort den första etappen i omvandlingen av Mörby centrum till Danderyds centrum.

Projektet har genomförts som en totalentreprenad, där COWI Projektbyrån haft i uppdrag att vara projekt- och byggledare från tidigt skede till genomförande och överlämning.

Fastighetsägare är Skandia Fastigheter som presenterade bidraget under utdelningen där även COWI Projektbyrån, representerad av Dan Jenefors och John Sorber, deltog tillsammans med övriga involverade aktörer i projektet.

Vinnande bidrag blev Signalen 3, ICAs nya huvudkontor i Arenastaden, Solna.

« Alla nyheter