hf10417

Årets projektledare utsedd

Den 2 oktober på Talent Excellence Awards delade COWI ut priset till årets Projektledare inom samhällsbyggnad. COWI projektbyrån deltar i juryn genom Emma Eklöf.
Vinnaren heter Malin Klintborg och juryns motivering lyder:


Årets vinnare får priset utifrån hennes dynamiska engagemang att leda och driva projekt. Hon har som projektledare genomfört ett digitaliseringsprojekt som berör bland annat majoriteten av landets kommuner och som kommer möjliggöra en årlig besparing på 22 miljarder kronor. Hon har genom sitt tankeledarskap inspirerat sina projektmedlemmar till ett delägarskap inom projektet genom att bryta ned den totala målbilden till delar som anpassats till var och en inom projektet. Projektet är en viktig del i att uppnå Agenda 2030, där Sverige ska vara ett föregångsland i implementeringen av de globala målen för hållbar utveckling och digitalisering är ett viktigt verktyg för att nå flera av målen.

« Alla nyheter