hf10417

Projektbyrån del av COWI

COWI AB har förvärvat samtliga aktier i Projektbyrån Stockholm AB. Affären träder i kraft den 28 april 2017 då Projektbyrån Stockholm AB går in som helägt dotterbolag i COWI AB. Projektbyrån kommer att behålla sitt namn och organisationsnummer och finnas kvar i sina nuvarande kontor i Stockholm och Uppsala. Projektbyrån får nu en stark långsiktig ägare som gör att företaget kommer att kunna fortsätta att växa och utvecklas med målsättningen att även fortsättningsvis vara det marknadsledande företaget inom projekt- och byggledningstjänster.
http://www.cowi.se/menu/home/

« Alla nyheter