hf10417

Höga betyg i Netigates kundundersökning

Totalt tillfrågades drygt 60 kundrepresentanter hos 30 av våra uppdragsgivare. Svaren ger oss ett NKI på 85, vilket är toppklass! Med kunden fortsatt i fokus är vårt mål att bli ännu bättre. Om ett år vet vi hur bra vi har lyckats.
« Alla nyheter