hf10417

Klara C – en samverkan med högt i tak

Genom en samverkansentreprenad deltar Projektbyrån i om- och tillbyggnaden av Försäkringskassans tidigare lokaler på Vasagatan i Stockholm. Byggstart var i mars 2014 och uppdraget, Klara C, beräknas vara slutfört 2016.

Text: LENA GYLFE

Bild: HANS FRIDÉN

Mitt emot Centralstationen i Stockholm pågår om- och tillbyggnaden av den nästan 50 000 kvadratmeter stora kontorsfastighet som under många år rymde Försäkringskassan. Byggnaden är k-märkt, och var ett av Europas första kontorshus i funkisstil när det stod klart 1932. I anpassningen till dagens behov är hållbarhetskraven höga.
–Vår beställare Vasakronan Fastigheter AB avser att Leed-certifiera byggnaden enligt den högsta nivån, Platinum. Det är en stor utmaning, eftersom vi har att ta hänsyn till ett befintligt hus med alla dess för- och nackdelar, säger projektledaren Kristin Nygårds.

Projektteam i Klara C: Mats, Kristin, Lenka, Therese och Johan.
Projektteam i Klara C: Mats, Kristin, Lenka, Therese och Johan. Saknas på bilden: Alexander och Jonas.

 För uppdraget valde Vasakronan en totalentreprenad i samverkan. Från Projektbyrån deltar sju medarbetare, och totalt är omkring trehundra personer involverade i processen. Projektet medför betydligt fler möten med de olika aktörerna än i andra entreprenadformer.

–Vi har cirka femton möten i veckan. Det är viktigt att vi träffar aktörerna regelbundet för att längs vägen dra nytta av alla parters erfarenheter och kunskaper. Framför allt vill vi att samtliga i projektet känner att vi kör med öppna kort, att organisationen har ett prestigelöst tänk och att dumma frågor inte finns, förklarar Kristin Nygårds.


Arbetet
ställer stora krav på kommunikation från Projektbyråns sida, där Johan Rex arbetar som installationssamordnare El:
– Min uppgift är att se till att Skanska, som är totalentreprenören, utför bygget enligt Vasakronans byggherrekrav och marknadens övriga regler. I uppgiften ingår också att jag följer upp Skanskas underentreprenörers arbeten. Det är mycket information som ska hanteras och om man missar en liten detalj kan det få både komplicerade och fördyrande konsekvenser…


 Läs hela artikel här.

 

« Alla nyheter