hf10417

Nytt uppdrag: Lappkärrsberget – 750 nya studentbostäder


Projektbyrån har av Stiftelsen Stockholms Studentbostäder fått i uppdrag att leda utvecklingen av 750 nya studentbostäder i Lappkärrsberget. Lås mer om projektet på sssb.se 

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) har fått klartecken till bygge av cirka 750 nya studentbostäder. Det står klart sedan detaljplanen nu vunnit laga kraft. Det handlar om en förtätning av studentbostadsområdet Lappkärrsberget och är en del i Stockholm studentbostäders satsning på att bygga 2 000 nya studentbostäder. Produktionen av de nya studentbostäderna planeras starta i början av nästa år och delar beräknas vara klart för inflyttning under 2017.

Många studenter väljer bort Stockholm som bostadsort på grund av underskottet av studentbostäder. Det vill vi som ledande studentbostadsägare råda bot på. Våra nya bostäder vid Lappkärrsberget kommer tillsammans med produktionen av 250 nya bostäder i Solna att generera över 1 000 nya studentlägenheter de närmaste åren. Det är ett paradexempel på att vi på Stockholms studentbostäder tar oss an uppgiften att vara en möjliggörare för Stockholm som konkurrenskraftig kunskapsregion, säger Ingrid Gyllfors, vd på Stockholms studentbostäder.

De nya studentbostäderna kommer till tack vare möjligheten till fristående förtätning på egen mark. De kommer att bestå till övervägande delen av så kallade student-ettor, det vill säga lägenheter med ett rum och pentry. Sedan tidigare har Stockholms studentbostäder ett stort antal bostäder vid Lappkärrsberget. Med det nya tillskottet kommer antalet att uppgå till nästan 3 000 i denna universitetsnära stadsdel.

« Alla nyheter