hf10417

Näsbyparksskolan – 56-årig skola får nytt liv

Näsbyparksskolan i Täby med elever från årskurs 4 till 9 har genomgått en omfattande om- och tillbyggnad. De befintliga byggnaderna har anpassats och moderniserats för att även ta emot elever från förskola till årskurs 3.

Redan 2007 fördes diskussioner om en ombyggnation, men det var först 2011 som projekteringen av ombyggnationen kom igång. Sedan själva byggnationen ­– som genomförs i två etapper – startade våren 2013 har omkring 20 olika entreprenörer upphandlats och varit inblandade för att slutföra uppdraget.

Skolan har fått en ny central huskropp i sex plan som via det öppna atriet sammanbinder de ursprungliga flygelbyggnaderna. Dessa har också byggts om med ny rumsindelning för bättre utnyttjande av ytorna och för att inrymma de installationer som en modern skola kräver. Atriet är utformat som en naturlig samlingsplats där ytan används till matsal, undervisning, självständiga studier, grupparbeten och även till större sammankomster som skolavslutningar och elevuppträdanden.

Under byggnationen av den första etappen som utgör större delen av skolan, flyttades eleverna till paviljonger som temporärt ställdes upp på skolgården vid sidan av arbetsplatsen. En mindre del av skolan användes för viss undervisning, slöjdsal och administration. Dessa delar byggs om i den andra etappen av projektet.

Etapp 1 färdigställdes till höstterminen 2015 och projektet fortsätter nu med etapp 2 där ombyggnation av den sista flygelbyggnaden och rivning av den gamla matsalen utförs. I etapp 2 ingår även finplaneringsarbeten innefattande de nya fräscha gårdarna.

Näsbyparksskolans öppning 2015

I samtliga delar av projektet har gamla el- och VVS-installationer ersatts med nya bl.a. ett nytt värmesystem med fjärrvärmeförsörjning, nya ventilationssystem med återvinning, sprinkler och brandlarm med talande utrymningslarm samt ett modernt IT-system.

 

Projektbyrån ansvarar för projektledning och samordning. Projektet beräknas vara klart i samband med höstterminens skolstart 2016.

Läs mer om Näsbyparksskolan i Stockholms bygg- och fastighetsmarknad (sidan 31) och Mitt i Täby.

« Alla nyheter