hf10417

Vasakronan ger Projektbyrån uppdraget att bygga om Västgötagatan 5

Västgötagatan 5Västgötagatan 5 är en befintlig kontorsfastighet från 1978 på ca 20 000 kvm där Skatteverket har suttit större delen av tiden. Årsskiftet 2013/2014 flyttar Miami Dolphins Jerseys Skatteverket ut till sitt nya kontor och i samband med detta vill Vasakronan renovera lokalerna och cheap NFL jerseys anpassa dem för nya moderna kontorslösningar. I projektet kommer våning 10, nödutrymningstrapphusen på gavlarna samt mitten av cheap jerseys from China långsidan mot Götgatan rivas ner för att sedan byggas upp på nytt i annan utformning. Utöver det ska samtliga våningar göras stomrena för att byggas upp på nytt. I basbyggnationen utformas kontorslokalerna som wholesale mlb jerseys öppna landskap där 30 % av ytan kan vara konferensrum och kontor.
Byggnaden projekteras och förbereds för att kunna ha fyra hyresgäster per våningsplan. På våning tre, markplan, projekteras även möjligheten för en restaurang/café, en butik samt en jobbar konferensavdelning.

Projektbyrån har fått i uppdrag av Vasakronan Fastigheter AB att genomföra projektet Västgötagatan 5 1962 som ett CM-uppdrag. Beslut togs i augusti 2013 Unknown och innan dess har en förstudie utförts och programhandlingar tagits fram. Detaljprojektering påbörjades på en gång för att klara inflyttningstiden som efterfrågades.

Produktionsstart beräknas januari 2014 och successiv inflyttning förväntas från augusti 2015 till december 2015.
« Alla nyheter