hf10829
hf10330

Om oss

Projektbyrån grundades 1993 och är i dag ett ledande projektledningsföretag med kontor i Stockholm och Uppsala. Sedan 1 maj 2017 är Projektbyrån ett helägt dotterbolag till teknikkonsultföretaget COWI och heter numera COWI Projektbyrån.

COWI Projektbyråns affärsidé är att erbjuda våra kunder personligt engagemang, de mest kvalificerade medarbetarna och metoderna inom projekt- & byggledning och CM.

Vi arbetar inom både husbyggnad och infrasektor. Inom husbyggnad har vi pågående uppdrag som avser kontor, butiker, bostäder, sjukhus, äldreboenden, kulturbyggnader, skolor och sporthallar. Inom infra är det vägar, broar och järnvägar. Våra uppdrag avser både traditionell projekt- och byggledning och Construction Management (CM), vilket ger maximal valfrihet hur projekten på bäst sätt ska genomföras. Vi behärskar både om- och nybyggnad och har även stor erfarenhet av att arbeta med hyresgästanpassningar samt med projekt som påverkas av kvarboende verksamhet.

Vårt tjänsteutbud omfattar projektledning, projekteringsledning, produktions- och byggledning, installationssamordning, kalkyl, planering och inköp, inklusive en rad specialistfunktioner som arbetsmiljösamordning (Bas-P och Bas-U), riskanalyser, kontrollansvar enligt PBL samt miljö och energisamordning. Vi arbetar även i tidiga skeden med detaljplanefrågor och kan då vara med och pröva olika förslag för att se om projektet är lönsamt att fullfölja.

Huvuddelen av våra anställda är civil- eller högskoleingenjörer med bred erfarenhet från olika roller inom både entreprenad- och beställarleden. All personal utbildas fortlöpande i bland annat bygglagstiftning, miljöfrågor och arbetsmiljö, som – i kombination med systematisk erfarenhetsuppföljning från pågående uppdrag – är grunden för ett lyckat projekt.