om-oss-3

Hållbart byggande

Hållbart byggande är ett av COWI Projektbyråns viktigaste ledord. Det innebär att vi på bästa sätt tar tillvara på resurserna och utnyttjar dessa kostnadseffektivt och långsiktigt i alla våra projekt.

Hållbarhet handlar om ekologi, ekonomi och sociala villkor – där vi tillsammans med våra kunder skapar varaktiga lösningar.

COWI Projektbyrån kan Miljöbyggnad, BREEAM, LEED samt energicertifiering enligt GreenBuilding. Vi är oberoende rådgivare och diskussionspartner och hjälper dig genom hela processen från val av certifiering till genomförandet.


Sweden-Green-logo