hf10417

Östermalms saluhall återinvigd

Östermalms saluhall är nu återinvigd efter att ha varit ett av COWI Projektbyråns största uppdrag någonsin. Projektet startade 2013 med en förstudie som sedan övergick till projektering och byggnation. I projektet ingick även det nya hotellet Dagmar, med 70 rum i lyxsegmentet, som invigs senare i vår.

Projektet inleddes med bygget av den provisoriska saluhallen mitt på Östermalms torg, dit de flesta av handlarna evakuerades. Under torget byggdes en underjordisk avfallsanläggning.

Saluhallen uppfördes 1888. Bygglovsansökan beviljades på tre dagar och därefter tog det sex månader för femhundra murare att färdigställa hallen. Detta kan jämföras med dagens projekt där myndighetsbeslut och överklaganden försenade projektet med cirka två år.

COWI Projektbyråns bemanning bestod av som mest 30 personer inklusive underkonsulter. När byggproduktionen var som intensivast var bemanningen drygt 250 yrkesarbetare och ett 50-tal projektörer samt övriga konsulter. Projektet genomfördes som ett CM-projekt med omkring 70 delentreprenader.

COWI Projektbyrån är stolta över att vi fick det stora förtroendet av Stockholms stad att leda detta komplicerade projekt i en av stadens mest värdefulla kulturbyggnader. Den nya saluhallen kommer att för lång tid framöver stå sig som en matdestination för stockholmare och turister.

« Alla nyheter