hf10417

Östermalms saluhall återuppstår i ny skrud

Om knappt två år slår Östermalms saluhall åter upp portarna för allmänheten. Till dess har Projektbyrån CM-uppdraget att varsamt renovera 1800-talsbyggnaden med hänsyn till dess kulturhistoriska värden. Under arbetet har utmaningarna vuxit och förändrats, vilket visar Projektbyråns breda kompetens och snabba anpassningsförmåga.

Våren 2016 stängdes Östermalms saluhall efter drygt hundra år som samlingspunkt för god mat. Lokalerna var slitna och mindre ändamålsenliga för dagens behov.

Saluhallen krävde en omfattande renovering och sedan 2013 har Projektbyrån arbetat med det här CM-projektet på uppdrag av beställaren Stockholms stad Fastighetskontoret, säger Thorbjörn Hallmans, projektledare.

LÄS HELA ARTIKELN

« Alla nyheter