hf10417

Projektbyrån bidrar till lärande i Nepal


För att eleverna i bergsbyn Koma i Nepal ska få kontinuitet i sin skolgång, sponsrar Projektbyrån undervisningen genom föreningen The Tripod of Koma.

– Vi ser det som ett socialt ansvarstagande, och gläds åt att skolans fyra lärare kan bedriva och utveckla utbildningen tillsammans med byns drygt 30 elever, säger Peter Sandström, en av delägarna i Projektbyrån.

Kvällstid undervisar läraren Nyima även vuxna som vill lära sig läsa, skriva och räkna. Dessutom får byns flickor och kvinnor utbildning i hälsokunskap.

Koma, som ligger på cirka 4 000 meters höjd i nordvästra Nepal, är mycket svårtillgänglig. Vintrarna är tuffa och medför svårigheter att få tag i bränsle och mat. För att samtliga barn ska ha möjligheten att gå i skola hela året, har The Tripod of Koma beslutat att stötta bybornas planer på en vinterskola. Filialen skulle i så fall öppnas i Dunai, huvudstad i distriktet Dolpa, ungefär fem dagars vandring från Koma. Tanken är att den skulle vara öppen från november till och med mars. Peter Sandström kommenterar Projektbyråns fortsatta engagemang:

– För oss är det självklart att vilja bidra till barns rätt att få gå i skola – året runt.

dsc_8302Läraren Nyima tackar för datorn som Projektbyrån bland annat skänkt.

« Alla nyheter