hf10417

Projektbyrån utser vice vd

Projektbyrån förstärker sin organisation genom att utse Thorbjörn Hallmans till vice vd. Thorbjörn har arbetat på företaget i 13 år, och har under många av dessa varit en av företagets avdelningschefer. Även fortsättningsvis kommer Thorbjörn att jobba i projekt. I samband med utnämningen sker också en översyn av linjeorganisationen för att ytterligare stärka bolaget som tjänsteleverantör.
« Alla nyheter