hf10417

Projektbyrån har fått i uppdrag av Kungliga Djurgårdens förvaltning att projektleda utredningen av en ny gångbro till Djurgården

Bild bro Djurgarden 900x290Bron är tänkt som en ny cykel- och gångbro som komplettering till den befintliga bron, och exakt placering är inte klar än.
Planerad invigning är hösten 2016.
« Alla nyheter