hf10417

Projektbyrån tillsätter nya chefer

Som ny avdelningschef har Projektbyrån utsett Joakim Nordquist, och som nya gruppchefer förstärks organisationen med Helene Hanssens, Ingemar Sjöstedt och Peter Möller. Tillsättandet av de nya cheferna har skett genom internrekrytering.
« Alla nyheter