hf10417

Projektbyrån vässar profilen på Västgötagatan 5

Det sägs att man bör sikta mot stjärnorna för att nå trädtopparna. Men när Projektbyrån fick uppdraget att renovera Skatteverkets före detta hus, passerades trädtopparna med råge – och beställaren Vasakronan kan i dag välkomna sina nya hyresgäster till en kontorsfastighet strax under stjärnorna.

TEXT: Lena Gylfe
BILD: Hans Fridén

När Skatteverket 2013 lämnade Västgötagatan 5 på Södermalm var kontorslokalerna slitna och rumslösningarna omoderna. I ett CM-projekt fick Projektbyrån av beställaren Vasakronan uppdraget att totalrenovera fastigheten.

– Sedan dess har vi utfört en omfattande ombyggnad. Till att börja med förstärkte vi huset genom att påla 40 meter ner till berggrunden plus åtta meter ner i berget. Därefter har samtliga våningar gjorts stomrena och stabiliserande trapphus rivits, säger Joakim Nordquist, projektledare.

Västgötagatan 5I dag är betongstommen det enda som finns kvar från husets uppförande 1978. Byggnaden, som är cirka 20 000 kvadratmeter och rymmer 10 våningar (varav 7,5 är ovan mark) med omkring 2 000 kvadratmeter på varje plan, är nu återuppbyggd och anpassad till moderna kontorslösningar. 

– På översta våningen tog vi bort pelarna och satte in stålmoduler i stället. Det gör att ett våningsplan kan möbleras flexiblare och väggarna flyttas utan att installationer i tak och golv behöver ändras.

Exteriört har översta våningen, gavlarnas nödutrymningstrapphus och mitten av långsidan mot Götgatan rivits – och uppstått i ett annat utförande. För att få mer uthyrbar yta har exempelvis alla installationer flyttats från taket till källaren. Byggnaden är lufttätare och ett vidare ljusinsläpp har skapats tack vare stora energifönster, inte minst märks det på översta planet.

– Hela husets profil är rejält förändrad. En genomgripande omvandling, men Vasakronan har i dag fått en attraktiv kontorsfastighet med låga driftskostnader.

Vasakronans ambition var att miljöcertifiera fastigheten enligt Leed Guld – ett mål som Projektbyrån lyckats höja till Platinum under resans gång.

– Vår intention var att göra huset så miljömässigt bra som möjligt utan att det kostade mer, säger Joakim Nordquist.

Han är mån om att tillvarata de värden som finns i olika bygg- och renoveringsobjekt.

– Vi har bara en jord. Jag tycker att vi i branschen behöver ett mer medvetet miljötänkande och att vi måste bli bättre på återbruk.

Som exempel nämner han filosofin kring renoveringen av Västgötagatan 5:

– Skalet runt huset och tekniken inomhus hänger ihop. Med rätt teknisk kompetens inom konstruktion, fasad, el, vvs och så vidare kan man därför se och generera möjligheter att ta tillvara på sådant som redan finns. Det är vad vi gjort när vi bland annat plockade ner befintliga fasadplåtar och lät bygga upp en lackverkstad, behandlade plåtarna och sedan återmonterade dem.

Västgötagatan 5Ett CM-projekt är möjligt att inleda innan allt är färdigprojekterat. Inköpen sker efter hand. Fördelen är att beställaren kan vänta in i det längsta med att bestämma sig för en specifik lösning i de olika delarna av byggprocessen, vilket skapar möjligheten att styra projektet i både stort och smått, något som Vasakronan uppskattat.

– Den här typen av projektform ställer stora krav på Projektbyråns organisation, att vi ansvarar för skilda områden samtidigt som vi har en helhetssyn och arbetar tvärs mellan delentreprenaderna, förklarar Joakim Nordquist.

I projektet Västgötagatan 5 poängterar han det täta samarbetet i organisationen:

– Alla är mycket tekniskt kunniga och har kunnat komma med granskningssynpunkter där vi sett
att konsulternas projektering inte varit tillräckligt bra. Konsulterna har inte alltid gillat våra åsikter, men vi är envisa.

Björn Bergman, projektchef för Vasakronan, berömmer Projektbyråns organisation i uppdraget:

– Ett uthålligt team med kunskap i såväl stora som detaljerade frågor. Det här säger jag inte för att det ska låta bra, utan för att alla visar ett stort engagemang! Jag skulle kunna lyfta fram många duktiga, men ingen hade kunnat genomföra detta ensam.

Västgötagatan 5Av alla utmaningar Projektbyrån mött och klarat av i renoveringen är Joakim Nordquist mest nöjd med att fastigheten kunnat färdigställas i tid. Detta med tanke på att husets övre våningar fick ritas om, på grund av en utdragen bygglovsprocess.

– Ja, bygglovet fick vi vänta länge på eftersom regelverket inte är alldeles klart när en kontorsfastighet övergår från statligt till privat ägande. Väntan utgör naturligtvis en osäkerhetsfaktor och påverkar både tid och pengar. Men, nu är vi i mål!

Vasakronan vill även öppna en restaurang i fastigheten, dock är inte bygglovet beviljat ännu. I övrigt är huset helt uthyrt. I december flyttade de första hyresgästerna in, främst företag inom dataspelsutveckling. De sista gästerna väntas i början av februari 2016.

 

« Alla nyheter