hf10417

Statens fastighetsverk har utsett Projektbyrån att ansvara för renovering och ombyggnad av Nationalmuseum

Nationalmuseum t. hemsidanSyftet med om- och tillbyggnaden av Nationalmuseum, beläget på Blasieholmen, är att skapa en långsiktigt hållbar och välfungerande museibyggnad.
Byggnader som är statligt byggnadsminne (SBM) ska byggas om för att klara de standarder samt lag- och verksamhetskrav som ställs avseende säkerhet, klimat, brandskydd, arbetsmiljö och logistisk, och måste därför genomgå en omfattande lokalomdisponering och renovering.
Före ombyggnaden omfattar huvudbyggnaden 21.000 kvm och annexet 1.200 kvm.

Projektbyrån har fått i uppdrag av SFV att ansvara för bygg-, mark- och installationsledningen under dessa renoverings- och ombyggnadsarbeten.

Produktionsstarten beräknas ske våren 2014 och återflyttningen beräknas starta under våren 2017.
« Alla nyheter