Projektbyrån. Tulegatan 15, Stockholm

CM

Construction Management, CM, är ett internationellt uttryck för att planera, organisera och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. På den svenska marknaden ingår även de tidiga skedena i begreppet CM, som därmed kommer att innefatta projektutveckling, kalkyler och projektering.

CM innebär att byggherren anlitar en komplett projektorganisation med ansvar för projektgenomförandet – från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. Detta kan jämföras med ett ”egen regi”-förfarande, där CM-organisationen bland annat tillhandahåller projekteringsledning, projektledning, kalkyl, upphandling, installationssamordning, KMA och byggplatsledning.

CM-organisationen leder hela arbetet och företräder byggherrens intressen fullt ut. Det finns inga andra mål än de som byggherren själv har i projektet. Genom upphandling och samordning av ett antal delentreprenader och leveranser skapas en sund konkurrens som ger bra kvalitet och låga projektkostnader.

Vi bygger med CM, det har många fördelar:

Rätt pris & kvalitet

Genom att handla upp olika delentreprenader istället för en enda totalentreprenad konkurrensutsätts priserna och kvaliteten ökar.

Snabbare byggstart

När projektet handlas upp i delar skapas förutsättningar för en tidigare byggstart och en effektiv byggprocess som kortar ner projekttiden.

Kostnadskontroll

Byggherren behåller kontrollen och får full insyn i projektet vilket ger möjlighet att styra och påverka beslut från början till slut.

Förstärkt organisation

CM-företagets specialister förstärker byggherrens egen byggavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet.