_1020755

Specialistkompetens

Att genomföra ett byggprojekt ställer höga krav på byggherrens projektorganisation. Förutom projekt- och byggledning behövs en rad specialistkompetenser för att säkerställa att projektet blir lyckat, eftersom dagens byggnader innehåller en lång rad tekniska funktioner som ska verka i ett integrerat system. Det handlar om att använda rätt byggteknik och att installationssystem fungerar utifrån användarens förväntningar. Till det ska även byggkostnaden samt drift- och förvaltningskostnaden vägas in. Miljökrav ska också säkerställas, särskilt om byggnaden ska miljöcertifieras. Våra specialistfunktioner är ofta med redan i projektets inledande skeden, då möjligheten att påverka är som störst.  

COWI Projektbyrån kan erbjuda samtliga specialistfunktioner som behövs för att genomföra ett byggprojekt. För kunden innebär det att hanteringen blir smidig och att erforderliga resurser hela tiden finns tillgängliga. Våra specialistfunktioner är: 

 • Kostnadskalkyler – Bygg och installationer
 • Ekonomiuppföljning – Kostnadsstyrning – Ekonomicontroller
 • Fakturahantering/Ekonomiuppföljning
 • Kontrollansvariga enligt PBL (KA)
 • Upphandling – Inköp
 • Tid- och resursplanering
 • Kvalitets- och miljöstyrning
 • Miljösamordning
 • BIM-samordning
 • Energirådgivning
 • Arbetsmiljöstyrning
 • Riskhantering
 • Installationssamordning
 • Hyresgästkoordination
 • Projektadministration

 

VAD GÖR COWI PROJEKTBYRÅNS MILJÖSAMORDNARE?

Miljösamordnaren säkerställer att projektet får den miljöprestanda som eftersträvas. Det handlar inte minst om att bidra med strategisk miljökompetens i frågor kring hållbar utveckling och att samordna arbetet kring fastighetsägarens miljöpolicy.

Arbetet pågår i projektets alla skeden och det är viktigt att miljösamordnaren blir inkopplad redan i programskedet. Kraven i programmet ska inarbetas i projekteringen och under byggskedet följas upp så att de olika entreprenörerna förstår och bygger i enlighet med handlingarna.

I projektets miljöplan upprättar miljösamordnaren rutiner för miljöarbetet, formulerar mål och krav för byggnaden/anläggningen på system, material och produktion. Miljösamordnaren bistår med specialistkompetens i projektet och följer upp miljökraven under alla skeden genom miljörevisioner. Arbetet sker mycket i samverkan på olika nivåer.

Miljösamordnaren har en extra stor roll när projektet ska miljöcertifieras, då även processen kan ha betydelse för den slutliga miljöbedömningen

Projektbyrån. Tulegatan 15, Stockholm 

Kontakta vår miljösamordnare Malin Westin och så berättar hon mer om sitt arbete.

INTERVJU MED COWI PROJEKTBYRÅNS BIM-SAMORDNARE

Stefan Längberg, BIM-samordnare och teknikansvarig:
Jag brinner för användningen av nya digitala verktyg

Jag blev jätteintresserad direkt när jag testade på modellering med hjälp av BIM-tekniken för första gången. 3D-miljön ger så bra förståelse för helheten och har stor potential. Nu har jag jobbat som BIM-samordnare i lite mer än tre år och resan har varit otroligt lärorik. Möjligheten att få vara delaktig och påverka hur samhället ska se ut gjorde att jag valde det här yrket, och jag brinner för teknik. Att vi inte ska vara för traditionella, utan att vi ska använda nya digitala verktyg.

Samsynen mellan kunder och projektörer är väldigt viktig. Förutsättningar och krav ska samlas och BIM hjälper oss att få en förståelse för slutprodukten. Redan som praktikant på COWI Projektbyrån fick jag jobba med renoveringen av Östermalms saluhall. Projektet har varit väldigt komplext med många installationer och krävt mycket av oss inom projektledning, och här har arbetet i BIM underlättat. Jag fick verkligen komma in i hetluften direkt.
Text: Elisabet Welinder, COWI Sverige