hf10417

Upprustning av Stockholms kulturcentrum


Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i Stockholm består av två byggnader från 1970-talet. Byggnaderna inrymmer förutom Kulturhusets verksamheter nio scener, sex restauranger, diverse butiker och ett flertal kontorslokaler.
Fastigheten på ca 72 000 kvm genomgår nu en övergripande renovering som projektleds av COWI Projektbyrån. Ett utmanande projekt då byggnaderna är blåmärkta enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär ”synnerligen höga kulturhistoriska värden”.

År 2016 inleddes projekteringen och upprustningen består bland annat av en teknisk installation då systemen har uppnått sin tekniska livslängd. Återinvigningen kommer ske under hösten 2020.

Plats:  Stockholm, Sverige
Period: 2016-2020
Kund: Fastighetskontoret, Stockholm stad

« Alla nyheter