hf10417

Vad utmärker en bra projektledare?

Det finns ett stort antal projektledare som gör ett fantastiskt viktigt jobb utifrån att engagera projektteamets medarbetare, verka för ett gott ekonomiskt utfall för alla berörda i projektet, från beställare till leverantörer samt skapa långsiktiga och hållbara byggnader och anläggningar.
För att synliggöra dessa betydelsefulla personer har COWI instiftat priset Årets Projektledare inom samhällsbyggnad.
I år delas priset ut för sjätte året i rad och nu har kampanjen för nominering börjat.
Känner du eller någon i ditt nätverk en projektledare som borde nomineras? Hjälp gärna till och sprid denna nyhet i ditt nätverk!

http://aretsprofessional.se/posts/arets-projektledare-inom-samhallsbyggnad-2020

« Alla nyheter