Våra anställda

COWI Projektbyrån är ett kunskapsföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom projekt- och byggledning. Vi värdesätter att våra anställda har högskoleutbildning eller andra jämförbara studier, men givetvis väger också praktisk erfarenhet tungt.

Ett byggprojekt kan jämföras med att driva ett företag, men med skillnaden att byggprojektet har en kort starttid och att allt ska fungera redan från dag ett. Utöver teknisk kunskap måste projektledaren ha stor personkännedom och förståelse för gruppdynamik för att kunna få ihop en fungerande projektorganisation. Att medverka i organisationen betyder att alla har ett gemensamt mål – och lika stor betydelse för slutresultatet.

Vill du veta mer, mejla oss på annons@projektbyran.se