100-Huset2-10

Att arbeta hos oss

Helene Hanssens
Jag har arbetat på COWI Projektbyrån sedan 2011 och är en av företagets avdelningschefer. Jag har alltid varit intresserad av människor och vill gärna hjälpa andra att kunna utvecklas i sina roller. Min roll som avdelningschef är spännande och utvecklande, då jag både får möjlighet att arbeta i projekt nära våra kunder samtidigt som jag bidrar till att utveckla vår egen personal. 

Jag arbetar som projektledare och håller just nu i ett större hyresgästanpassningsprojekt -ombyggnaden av Kulturhuset i centrala Stockholm.  Utmaningarna är att skapa de bästa lösningarna så att kunden blir riktigt nöjd, men det kan också innebära att jag ibland måste avråda från det kunden vill om det inte är genomförbart eller är alltför dyrt. Jag tycker om att arbeta med kunder som vill vara delaktig i processen, då blir ofta resultatet som allra bäst.

På fritiden går jag gärna på gym några gånger i veckan. Ett annat stort intresse är hästar, så snart jag kan tar jag gärna en ridtur. Att bli ett med hästen ger mig avslappning och ny energi. Att ha bra balans mellan arbete och fritid är viktigt för att jag ska må bra.

Jörgen Eriksson
Jag anställdes som projektledare på COWI Projektbyrån 2001. Under mina år på COWI Projektbyrån har jag kunnat ta ett allt större ansvar, och känner att jag växer med det ökade förtroende jag fått – både från kolleger och kunder.

På fritiden sportar jag efter bästa förmåga. Med två barn är det ibland svårt att hinna med, men jag går upp tidigt om morgnarna och tränar innan arbetstid. Vi  får ett generöst friskvårdsbidrag på 4 500 kronor per år, något som visar att företaget är mån om att personalen mår bra.

Jag upplever att COWI Projektbyrån har en familjär stämning, och mycket av det lilla bolaget finns kvar – trots att vi i dag är relativt stora.

Malin Westin 
Jag började som miljösamordnare på COWI Projektbyrån 2015. Som miljösamordnare deltar jag i många olika uppdrag, vilket gör att jag oftast alternerar mellan skilda arbetsplatser några gånger i veckan. De omväxlande arbetsdagarna inspirerar mig i mina möten med kunder och kolleger – det finns alltid något nytt att hämta och lära av.

Sedan 2012 är jag certifierad miljöbyggnadssamordnare. Jag är ofta med i tidiga skeden, där jag som sakkunnig i projektet tar fram miljöprogram och längre fram följer upp konsulters och entreprenörers miljöarbete samt säkerställer att beställarens miljömål uppfylls.

COWI Projektbyrån har bred kompetens inom många olika områden. Tillsammans med mina installationskunniga kolleger kan vi t.ex. bistå i energiförbättringar och energiuppföljningar. Det är bra att vi som byggprojektledningsföretag har egen kompetens för att kunna säkerställa hållbarhetsarbetet i våra uppdrag.
Jag känner att företaget värnar om var och ens personliga utveckling. COWI Projektbyrån är en arbetsgivare som är öppen för förslag och utveckling. Det är lätt att prata med kolleger och chefer, och jag upplever att miljöfrågor tas på allvar, oavsett vilka arbetsuppgifter man har.

Vid sidan om arbetet är familjen, min man och våra två barn, viktig för mig. Tillsammans tar vi gärna långpromenader i naturen med vår hund.