Danderyds Centrum
No items found.

Danderyds Centrum

Handel & kontor
Projektnamn: 
Danderyds Centrum
Beställare: 
Skandia Fastigheter
Projekt: 
Om- och tillbyggnad
Uppdrag: 
Beslutas senare
Miljöcertifiering: 
BREEÁM
År: 
2015
-
2021

Mörby Centrum är Danderyds kommuncentrum och har ett centralt och strategiskt läge i kommunen. Cen­trumet utgör en knutpunkt för såväl handel, service och arbetsplatser i kommunen och fungerar även som knutpunkt för kollektivtrafiken med tillgång till både bussar och tunnelbana. Mörby Centrum är i behov av upprustning både ur kommersiell och ur kommunal synpunkt. Attraktions­kraften behöver förbättras för att klara konkurrensen med andra centrumanläggningar i norra Stockholms­regionen och för att kunna tillhandahålla en god ser­vice till kommunens invånare. Nu ska Mörby Centrum renoveras och byggas ut med ytterligare 40 000 m2 kontor och handel.

Projektbyråns uppdrag är att leda det pågående programarbetet för utbyggnaden av Mörby centrum samt att ansvar för det kommande genomförandet. Projektbyrån har även uppdraget att leda de delprojekt som startat, bland annat Södra kontorshuset och Östra parkeringshuset.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt