Ledningsgruppen

VD
Roger Jakobsson
070-820 71 43
roger.jakobsson@projektbyran.se
Gruppchef
Pernilla Svedberg
070- 672 30 03
pernilla.svedberg@projektbyran.se
Gruppchef
Lena Karlsson
073- 028 72 50
lena.karlsson@projektbyran.se
Gruppchef
Anders Lindeborg
076- 831 86 66
anders.lindeborg@projektbyran.se
Gruppchef Malmö
Tomas Persson
073-300 24 65
tomas.persson@projektbyran.se
Utveckling
Fabian Svanberg
070-999 07 67
fabian.svanberg@projektbyran.se
Marknad
Helene Hanssens
070-209 30 07
helene.hanssens@projektbyran.se
HR Business Partner
Julia Englund
070-148 23 17
juen@cowi.com

Våra kontor