Tjänster

Såhär jobbar vi

COWI Projektbyrån är specialister på projekt- och byggledning. Vi arbetar både med traditionella genomförandeformer och med Construction Management. Våra kunder ska alltid kunna välja genomförande- och entreprenadform helt utifrån projektets förutsättningar och veta att vi kan bemanna projekten med en organisation som är mest lämpad för just deras uppdrag. Vi är experterna som med ett effektivt och samtrimmat team kan leda alla typer av projekt inom bygg- och anläggningsområden.

Vårt tjänsteutbud omfattar projektledning, projekteringsledning, byggledning, installationssamordning, kalkyl, planering, inköp samt en rad specialistfunktioner som riskanalyser, arbetsmiljösamordning, kontrollansvar enligt PBL samt miljö- och energisamordning.

Vi erbjuder gärna ett helhetsåtagande, från idé fram till att projektet är färdigt och överlämnas till förvaltningsorganisationen. Det går även bra att anlita oss för utvalda tjänster, t ex projektledning, projekteringsledning,  byggledning, installationssamordning, kalkylering, planering, miljösamordning, BIM-samordning, KA, BAS-P och BAS-U etc.

För oss är projektet klart först när garantitiden har löpt ut. Därför erbjuder vi våra kunder att vi tar ansvar för allt som händer även under garantitiden så att kundens egen förvaltningsorganisation kan ägna sig åt sina normala arbetsuppgifter. I alla våra uppdrag utser vi alltid en kontaktperson som löpande håller kontakt med beställaren för att stämma av eventuella garantifrågor, och så att vi tidigt kan sätta in resurser ifall det skulle behövas ytterligare stöd.

Våra kontor