Om oss

Gamla stan

Bakgrund

COWI Projektbyrån AB är ett ledande projekt- och byggledningsföretag med verksamhet i Stockholm och Uppsala. Vi omsätter ca 75 miljoner kronor och sysselsätter, inklusive underkonsulter, omkring 60 personer i pågående uppdrag. Företaget grundades 1993 och är sedan våren 2017 ett helägt dotterbolag till teknikkonsultbolaget COWI AB.

Vår affärsidé är att med kompetenta och engagerade konsulter hjälper vi ägare och förvaltare att planera och genomföra samhällsbyggnadsprojekt som bidrar till omställningen mot en hållbar värld.

Vår vision är att vi tillsammans skapar en hållbar och ansvarsfull värld.

Vi arbetar med alla typer av husbyggnadsprojekt: bostäder, sjukhus, äldreboenden, kontor, handel, kulturbyggnader, skolor, sim- och sporthallar. I våra uppdrag ingår både traditionell projekt- och byggledning samt Construction Management (CM). Vi behärskar både om- och nybyggnad och har även stor erfarenhet av att arbeta med hyresgästanpassningar samt med projekt som påverkas av kvarsittande verksamhet.

Värderingar

COWI Värderingar

Cowi stiftelse

COWIfonden är en kommersiell, fristående stiftelse som äger huvuddelen av aktierna i COWI Holding A/S.

Stiftelsens syfte är att skapa en stabil grund för COWI Holding A/S och bidra till forskning och utveckling med koppling till dansk ingenjörskonst. COWIfonden hjälper COWI-koncernen att förverkliga sin vision, stärka konkurrenskraften och generera bra finansiella resultat.

Enligt stiftelseurkunden ska COWIfonden behålla sitt bestämmande inflytande och säkerställa att COWI behåller sin ekonomiska självständighet genom egenfinansiering, personalfinansiering eller genom tillskott av externt kapital.

I samband med ökning av bolagets kapital i COWI Holding A/S eller samgåenden med andra företag kan stiftelsen ge upp sin ställning som innehavare av huvuddelen av aktierna i företaget, om detta krävs för att behålla och utveckla den kommersiella verksamheten som en konkurrenskraftig verksamhet på internationell nivå.

COWIfonden innehar cirka 86 procent av aktiekapitalet i COWI Holding A/S, däribland alla A-aktier. (May 2021)

Våra kontor