Tjänster

CM

Construction Management, CM, är ett internationellt uttryck för att planera, organisera och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. På den svenska marknaden ingår även de tidiga skedena i begreppet CM, som därmed kommer att innefatta projektutveckling, kalkyler och projektering.

CM innebär att byggherren anlitar en komplett projektorganisation med ansvar för projektgenomförandet – från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. Detta kan jämföras med ett ”egen regi”-förfarande, där CM-organisationen bland annat tillhandahåller projekteringsledning, projektledning, kalkyl, upphandling, installationssamordning, KMA och byggplatsledning.

CM-organisationen leder hela arbetet och företräder byggherrens intressen fullt ut. Det finns inga andra mål än de som byggherren själv har i projektet. Genom upphandling och samordning av ett antal delentreprenader och leveranser skapas en sund konkurrens som ger bra kvalitet och låga projektkostnader.

Våra kontor