Tjänster

Hållbarhet & Miljö

COWI Projektbyråns miljöspecialister har stor erfarenhet av projektens alla skeden. De kan antingen fungera som rådgivare i specifika miljöfrågor, eller vara involverade under hela projektets gång från program till projektet är helt färdigställt. Ett annat område är att göra miljöinventeringar och statusbedömningar i befintliga fastigheter. När en byggnad ska miljöcertifieras är det viktigt att miljöspecialisten finns med redan tidigt i projektet för att se till att certifieringskraven följs och för att styra teknikvalen rätt. Under byggskedet deltar sedan specialisten som miljösamordnare på byggarbetsplatsen för att granska utförandet. Att tänka på miljö- och hållbarhetsfrågor är i dag en självklarhet för de flesta byggherrar. Man förstår helt enkelt betydelsen av att bygga miljövänligt och vill ha byggnader med god miljöprestanda. Och inte minst för att många hyresgäster idag väljer sina kontorslokaler mycket utifrån ett miljötänk.

Våra kontor