Tjänster

Projekt- & Byggledning

Projekt- och byggledning utgör våra huvudkompetenser. Vi är specialister på detta område och kan genomföra i princip alla typer av byggprojekt, allt ifrån enkla mindre uppdrag till stora komplexa miljardprojekt. Gemensamt för nästan alla våra projekt- och byggledare är att dom har en gedigen bakgrund i byggbranschen, ofta från entreprenörsledet.

När man anlitar en projekt- och byggledare från COWI Projektbyrån ska man kunna känna sig säker på att man får den produkt man förväntat sig. Vi är beställarens ordningsman som håller i allt administrativt arbete, vi säkerställer att entreprenören utför sitt arbete fackmannamässigt och enligt avtalade handlingar. Vi följer upp tider och kostnader och håller i eventuella regleringar under byggtiden. Vi säkerställer även att alla erforderliga  myndighetsanmälningar görs och att arbetsmiljön säkerställs på arbetsplatsen. Och sist men inte minst är det givetvis vår uppgift att ansvara för projektets kostnadsstyrning så att beställaren får sitt projekt till den förväntade slutkostnaden.

Våra kontor