Åkeshovs simhall
No items found.

Åkeshovs simhall

Samhällsfastigheter
Projektnamn: 
Åkeshovs simhall
Beställare: 
Fastighetskontoret
Projekt: 
Ombyggnad
Uppdrag: 
CM-uppdrag
Miljöcertifiering: 
Miljöbyggnad Guld
År: 
2014
-
2018

Projektet omfattar total upprustning av befintliga lokaler, ombyggnad av befintlig 25 meters bassäng och nybyggnad av två undervisningsbassänger samt ny 25 metersbassäng.

Projektbyrån har fått i uppdrag att leda projektet från projektering till överlämnande.


Uppgifter: Projekteringsledning, projektledning, kontrollansvar enligt PBL samt produktionsledning.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor