Björkhagen
No items found.

Björkhagen

Bostad
Projektnamn: 
Kv Kölden, Björkhagen
Beställare: 
Olov Lindgren AB
Projekt: 
Nybyggnad
Uppdrag: 
Projektledning, projekteringsledning samt miljöstyrningsarbete
Miljöcertifiering: 
År: 
2017
-
2022

Nära naturen har Olov Lindgren fått markanvisning för c:a 85 nya hyresrätter och en förskola vid Karlskronavägen.

Projektbyrån har fått i uppdrag av Olov Lindgren AB att under 2019 leda programskedet.

Hemsida

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt