Björkhagen
No items found.

Björkhagen

Bostad
Projektnamn: 
Snötäcket 6 & 7, Björkhagen
Beställare: 
Olov Lindgren AB
Projekt: 
Nybyggnad
Uppdrag: 
Projektledning, projekteringsledning, miljöstyrningsarbete, projektledning, upphandling samt produktionsledning
Miljöcertifiering: 
År: 
2017
-
2025

Nära naturen har Olov Lindgren fått markanvisning för c:a 85 nya hyresrätter och en förskola vid Karlskronavägen.

Projektbyrån har haft ansvar från programskede till färdig bygghandling och kommer även att leda projektet med CM som genomförandeform. Produktionstart blir Q1 2023.Läs mer på beställarens projektsida

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor