Nationalmuseum
No items found.

Nationalmuseum

Kulturfastigheter
Projektnamn: 
Nationalmuseum
Beställare: 
Statens fastighetsverk, SFV
Projekt: 
Renovering och ombyggnad
Uppdrag: 
Projekt- och byggledning, installationssamordning samt ekonomistyrning
Miljöcertifiering: 
År: 
2014
-
2017

Nationalmuseibyggnaden på Blasieholmen renoveras för första gången på 148 år. Byggnadens teknik har överlevt sin livslängd och behöver rustas för att uppfylla de krav som ställs på ett modernt konstmuseum vad gäller klimat, brandskydd, säkerhet, arbetsmiljö och logistik.


Mycket av komplexiteten ligger i att möta alla motstridiga krav som projektet rymmer. Tusentals löpmeter tekniska installationer, samtidigt som de publika ytorna ska öka. Dagens stränga klimatkrav inom museer kräver styrning av avancerade och kraftfulla luftbehandlingsaggregat, samtidigt som energiförbrukningen ska hållas så låg som möjligt.

Utöver tillskapandet av ytterligare utställningsyta för konsten får byggnaden bland annat restaurang med utsikt mot Stockholms slott, en intilliggande bar, ett bibliotekscafé, en gård för skulptur samt fler och bättre servicefunktioner som toaletter, garderober och matsäcksrum.

Projektbyrån har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att som projektledare ansvara för ombyggnaden av Nationalmuseum. Projektet genomförs som en samverkansentreprenad. Projektbyråns uppdrag innebär projekt- och byggledning, installationssamordning samt ekonomistyrning.

Projektbyråns uppgifter: Projekt- och byggledning, installationssamordning samt ekonomistyrning.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor