Danderyds Centrum Östra Parkeringshuset
No items found.

Danderyds Centrum Östra Parkeringshuset

Handel & kontor
Projektnamn: 
Danderyds Centrum Östra Parkeringshuset
Beställare: 
Skandia fastigheter
Projekt: 
Nybyggnad
Uppdrag: 
Totalentreprenad
Miljöcertifiering: 
År: 
2015
-
2017

Nytt parkeringshus öster om E18 i direkt anslutning till Danderyds Centrum. Parkeringshuset kommer att förbindas med centrumbyggnaden med en inglasad gångbro över E18. Parkeringshuset kommer att inrymma ca 650 p-platser. P-huset ingår som en första del i den stora omvandlingen av Mörby Centrum som planeras ske under perioden 2016-2019.

Projektbyrån har fått i uppdrag att vara projekt- och byggledare från tidigt skede till genomförande.

Projektbyråns roller: Projektledning, byggledning, projekteringsledning, kontrollansvar enligt PBL, planering, kalkyl, upphandling samt miljösamordnare.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor