Scandic Klara Glastak, Stockholm
No items found.

Scandic Klara Glastak, Stockholm

Handel & kontor
Projektnamn: 
Kv. Adam & Eva 14, Scandic Klara Glastak
Beställare: 
Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag
Projekt: 
Ombyggnad
Uppdrag: 
Projektledning, Projekteringsledning, Produktionsledning, Kalkyl, KA PBL, Arbetsmiljösamordning
Miljöcertifiering: 
År: 
2021
-
2022

Projektet avser ombyggnads- och underhållsarbeten innefattande bl.a. byte av glastak till innergården vilken nyttjas som frukostmatsal till hotell- och konferensverksamheten hos Scandic Klara. Det gamla uttjänta plasttaket ersätts med ett nytt tak uppbyggt med bärande stålstomme och glasmoduler. I projektet ingår även renovering av anslutande plåttak och dagvattensystem.

COWI Projektbyrån har ett projektledningsuppdrag med styrning, uppföljning och rapportering 
till styrgrupp.

Vidare innehåller uppdraget ledning av detaljprojektering, kalkyl och upphandling samt 
produktionsledning. Inom uppdraget ingår också kommunikation och samordning med hyresgäster och grannar samt funktionerna KA PBL och arbetsmiljösamordnare.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor