Värmdöbostäder
No items found.

Värmdöbostäder

Bostad
Projektnamn: 
Hästhagen
Beställare: 
Värmdöbostäder AB
Projekt: 
Stambyte, fönsterbyte
Uppdrag: 
Totalentreprenad
Miljöcertifiering: 
År: 
2016
-
2019

Projektet omfattar stambyte samt fönsterbyte av ca 200 lägenheter i Gustavsberg. Husen är av kulturantikvariskt värde. Ny el och ombyggnad av förråd ingår.
Hästhagens ca 20 hus är uppförda i slutet av 1940-talet.Projektbyrån har fått i uppdrag att leda projektet vid genomförandet. Upphandling, planering, miljösamordning och bygglovsarbete är delar som ingår.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor