Kungliga Operan
No items found.

Kungliga Operan

Kulturfastigheter
Projektnamn: 
Ny Opera i Operan (NOiO)
Beställare: 
Statens fastighetsverk
Projekt: 
Om- och tillbyggnad
Uppdrag: 
Att leda projektet som projektledningsorganisation
Miljöcertifiering: 
Silver i Miljöbyggnad
År: 
2017
-
2026

Målet är att skapa en ny Opera i Operan. Idag har byggnaden i stort samma struktur och funktioner sedan uppförande 1898. Behovet är stort att skapa bättre förutsättningar för Operans konstnärliga verksamhet och öka tillgängligheten för publiken. Bland annat planeras en ny scen, en ny orkesterrepetitionssal och nya balettsalar i en tillbyggd del mot Kungsträdgården. Byggnaden har också ett stort behov av renovering och teknisk upprustning för att nå dagens krav.

COWI Projektbyrån har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att leda projektet som projektledningsorganisation i samarbete med SFV:s interna projektledningsorganisation. I första hand under program- och systemhandlingsfasen, med option på bygghandling och genomförande.

COWI Projektbyråns roller: Senior rådgivare, ansvarig projektledare, projektledare, projekteringsledare, installationssamordnare, projektcontroller, miljösamordnare, kalkylator m fl.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor