Kulturhuset
No items found.

Kulturhuset

Kulturfastigheter
Projektnamn: 
Kvarteret Skansen 23
Beställare: 
Fastighetskontoret
Projekt: 
Om- och tillbyggnad
Uppdrag: 
Samverkansentreprenad
Miljöcertifiering: 
Breeam in Use
År: 
2018
-
2020

Kultur- och Teaterhusets tekniska installationer har uppnått sin livslängd och är i stort behov av att rustas upp och bytas ut. För att förbättra inomhusmiljön och få mer energieffektiva och driftsäkra byggnader kommer samtliga installationer för vatten, avlopp, el, värme, kyla och ventilation att bytas ut. Byggnaderna kommer även att saneras och miljöfarliga ämnen kommer att avlägsnas.

Uppdraget avser förberedande arbeten med projektering, upphandling, provisorier, detaljprojektering samt genomförande. Uppdraget avser även förändringar enligt externa hyresgästernas önskemål. Parallellt löper även projektering av utvecklingsdelar i bygganden.

COWI Projektbyråns uppgifter består av projektledning, projekteringsledning, BAS-P, hyresgästkoordinering, upphandling, ekonomi samt administration.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor