Farsta Gymnasium, Ombyggnad
No items found.

Farsta Gymnasium, Ombyggnad

Samhällsfastigheter
Projektnamn: 
Ombyggnad av Farsta Gymnasium
Beställare: 
SISAB
Projekt: 
Om- och påbyggnad
Uppdrag: 
Projekt-, projektering- och byggledning, KA
Miljöcertifiering: 
År: 
2014
-
2017

Projektet omfattade om- och påbyggnad av hus B, C, D, E, F samt skolgårdsupprustning.
Byggnaderna har byggts om och anpassats från gymnasium till grundskola.


Taken på hus B, D, E, F har bytts ut helt mot nya påbyggnader innehållande nya fläktrum och kallvindar. Byggnaderna har tillgänglighetsanpassats med b.la. 3 nya linhissar och 2 nya trapphissar. Det mesta av installationerna och ytskikten är förnyade.
Skolans bruksarea är 10 400 m².


COWI Projektbyråns uppdrag var projekteringsledning, projektledning, byggledning, KA.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor