Danderyds Centrum Södra Kontorshuset
No items found.

Danderyds Centrum Södra Kontorshuset

Handel & kontor
Projektnamn: 
Danderyds Centrum Södra Kontorshuset
Beställare: 
Skandia fastigheter
Projekt: 
Nybyggnad
Uppdrag: 
Totalentreprenad
Miljöcertifiering: 
Breeam Excellent
År: 
2015
-
2017

Nytt kontorshus vid torget söder om Danderyds Centrum. Byggnaden är en flexibel byggnad i 8 våningar på sammanlagt 4 500 m2 som kan anpassas till att innehålla ett varierat antal hyresgäster. Huset kommer att miljöcertifieras enligt Breeam Excellent. Projektet ingår som en första del i den stora omvandlingen av Mörby Centrum som planeras ske under perioden 2016-2019.

Projektbyrån har fått i uppdrag att vara projekt- och byggledare från tidigt skede till genomförande.

Projektbyråns roller: Projektledning, byggledning, projekteringsledning, kontrollansvar enligt PBL, planering, kalkyl, upphandling samt miljösamordnare.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor