Hagalund - garage & gårdsrenovering
No items found.

Hagalund - garage & gårdsrenovering

Bostad
Projektnamn: 
Kv Nordan 18-20
Beställare: 
Bostadsstiftelsen Signalisten
Projekt: 
Ombyggnad
Uppdrag: 
Totalentreprenad
Miljöcertifiering: 
År: 
2016
-
2019

Gårdsbjälklaget byts ut och i samband med det får gården en ny gestaltning för att skapa en trivsam miljö för de boende med vistelseytor, gångar och lekytor.

COWI Projektbyrån har fått i uppdrag av Bostadsstiftelsen Signalisten att genomföra projektet Renovering gårdsbjälklag och garage, kv Nordan 18-20 som ett projektledningsuppdrag samt kontrollansvar enligt PBL.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor