Kasern II, (F.D. Kungliga Konsthögskolan)
No items found.

Kasern II, (F.D. Kungliga Konsthögskolan)

Kulturfastigheter
Projektnamn: 
Kasern II, etapp 2
Beställare: 
Statens Fastighetsverk (SFV)
Projekt: 
Renovering
Uppdrag: 
Byggledning, KA-uppdrag
Miljöcertifiering: 
Miljöbyggnad silver
År: 
2020
-
2022

Kasern II uppfördes 1817-1819 för inkvartering av båtsmän, arkitekt var Fredrik Blom. På 1870-talet byggdes kasernen om med ett tillkommande våningsplan i huset för utökade sovplatser, hygienrum samt tillbyggnad av ett nytt trapphus. Kungliga Konsthögskolan tog över byggnaden 1953 när flottan lämnade Skeppsholmen och byggdes delvis om efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist.


2016 förstördes stora delar av byggnaden i en brand och av räddningstjänstens omfattande släckningsarbete. I Etapp 1 utfördes ett stort arbete med sanering av byggnaden från fuktskadorna som uppstod och arbeten med att återbyggda vindsbjälklaget och yttertak samt fasaden och fönster renoverades.


Nu pågår etapp 2 med invändiga renovationer och anpassningar av byggnaden för nya kontor och en samlingssal. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och kommer att återskapas med kulörer och ytskikt som byggnaden såg ut efter arkitekt Victor Ringheims ombyggnad. Helt nya tekniska installationer, serviser och teknikrum tillkommer och ska passa in i husets ursprungliga utseende.


COWI Projektbyrån AB har uppdraget att leda en generalentreprenad i produktionsfasen. Uppdraget innefattar byggledning, bygguppföljning samt samordning mellan projektering och produktion, leda bygg- och ekonomimöten samt KMA-möten, ekonomiuppföljning och fråga/svar-hantering.  Även KA-uppdrag har utförts gällande tillfälliga bygglov.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor