Eriksdalsbadet
No items found.

Eriksdalsbadet

Samhällsfastigheter
Projektnamn: 
Eriksdalsbadet
Beställare: 
Fastighetskontoret, Stockholms stad
Projekt: 
Renovering och ombyggnad
Uppdrag: 
Att leda projektet som en projektledningsorganisation i samarbete med FSKs interna projektledare från programskede till projektavslut. I uppdraget ingår att planera, samordna, genomföra, överlämna och avsluta projektet i sin helhet.
Miljöcertifiering: 
År: 
2021
-
2027

Eriksdalsbadet uppfördes 1999 i samband med Sveriges OS-ansökan och är Sveriges nationalarena för simidrott.

Badanläggningen håller regelbundet internationella mästerskapstävlingar och besöks dagligen av uppemot 4 000 badsugna stockholmare i alla åldrar.

Utöver de fem inomhusbassängerna finns även ett utomhusbad som uppfördes 1962, gym- och träningslokaler, konferensrum och personalutrymmen.

Eriksdalsbadet är idag i behov av en omfattande renovering av såväl badanläggningen som tekniska installationer, betongkonstruktion och tak.

COWI Projektbyråns roller: Projektledare, projekteringsledare, installationssamordnare, projektcontroller, BIM samordning och miljösamordnare.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor