Östermalms saluhall
No items found.

Östermalms saluhall

Handel & kontor
Projektnamn: 
Östermalms saluhall
Beställare: 
Fastighetskontoret
Projekt: 
Omläggning av ledningar på Östermalmstorg och uppförande av en tillfällig saluhall för evakuering av hyresgäster under ombyggnadstiden. Renovering av saluhallen och ombyggnad kontor till hotell.
Uppdrag: 
CM-uppdrag omfattande projektledning genom hela projektet, från tidiga skeden till överlämnande, projekteringsledning, genomförande, KA och hyreskoordinering. Förvaltningsstöd av tillfälliga saluhallen.
Miljöcertifiering: 
BREEAM in use
År: 
2013
-
2019

Östermalms saluhall är en av stadens finaste tegelbyggnader från sent 1800-tal.  


För att kunna fortsätta som en av Stockholms främsta handelsplatser behöver Östermalms saluhall renoveras och utvecklas till en mer modern och miljövänlig handelsplats. De kommersiella förutsättningarna för handeln är också i behov av förbättring. Verksamheterna har helt enkelt vuxit och utvecklats i en takt som saluhallens fysiska förutsättningar inte klarar av.

Tekniska installationer behöver bytas ut för att möta myndighetskrav när det gäller säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö. Golv, tak och hela inredningen i saluhallen och i källaren fordrar renovering och utveckling i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i saluhallen.

I projektet ingår även ombyggnad av grannfastigheten KV Riddaren 13 till hotell.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor