Bagartorp förnyelse
No items found.

Bagartorp förnyelse

Bostad
Projektnamn: 
Bagartorp förnyelse
Beställare: 
Bostadsstiftelsen Signalisten
Projekt: 
Ombyggnad
Uppdrag: 
Tidiga skeden (framtagande av förfrågningsunderlag)
Miljöcertifiering: 
År: 
2014
-
2015

Upprustning och förnyelse av nio låghus i Bagartorpsringen som är uppförda 1959-61. Ombyggnad av 222 lägenheter.

Projektbyråns uppdrag: Leda projektet förstudie och programskede.


Projektbyråns uppgifter: Projekt- och projekteringsledning, planering, kalkyl, installationssamordning leda och medverka i förstudie samt programarbete.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor