Kv. Diktaren
No items found.

Kv. Diktaren

Samhällsfastigheter
Projektnamn: 
Kv. Diktaren 1, Solna.
Beställare: 
Vasakronan Fastigheter AB
Projekt: 
Ombyggnad samt mark- och finplanering inkl. sprängningsarbeten.
Uppdrag: 
Miljöcertifiering: 
LEED Volume
År: 
2020
-
2021

Ombyggnation från kontor till skola.

COWI Projektbyråns uppdrag var att projektleda, projekteringsleda, platsleda, kalkylera och miljöleda projektet.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor