Mörby Centrum
No items found.

Mörby Centrum

Handel & kontor
Projektnamn: 
Mörby Centrum
Beställare: 
Skandia Fastigheter
Projekt: 
Om- och tillbyggnad
Uppdrag: 
Produktionsledning
Miljöcertifiering: 
BREEÁM
År: 
2015
-

Mörby Centrum är Danderyds kommuncentrum och har ett centralt och strategiskt läge i kommunen. Cen­trumet utgör en knutpunkt för såväl handel, service och arbetsplatser i kommunen och fungerar även som knutpunkt för kollektivtrafiken med tillgång till både bussar och tunnelbana. Mörby Centrum är i behov av upprustning både ur kommersiell och ur kommunal synpunkt. Attraktions­kraften behöver förbättras för att klara konkurrensen med andra centrumanläggningar i norra Stockholms­regionen och för att kunna tillhandahålla en god ser­vice till kommunens invånare. Nu ska Mörby Centrum renoveras och byggas ut med ytterligare 40 000 m2 kontor och handel.

COWI Projektbyråns uppdrag är projektledning i produktion.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor