Framtidens Akademiska
No items found.

Framtidens Akademiska

Samhällsfastigheter
Projektnamn: 
Framtidens Akademiska
Beställare: 
Landstingsservice i Uppsala Län
Projekt: 
Ny- och ombyggnad
Uppdrag: 
Byggherrerepresentant, projektledning
Miljöcertifiering: 
År: 
2011
-
2020

Framtidens Akademiska är ett utvecklingsprojekt där framtidens sjukvård skall bedrivas i nya fräscha lokaler.

Projektet innehåller definiering av verksamhetsfrågor, utveckling av nya lokaler och uppgradering av befintliga lokaler, från behovsanalyser till genomförande.

Bedömda kostnader inklusive inredning och utrustning uppgår till dryga 6 miljarder kr.

Projektbyråns uppdrag: Byggherrerepresentant, projektledning.

Projektbyråns uppgifter: Att verka som byggherrerepresentant och projektledare. Ledning och samordning av utvecklingsfrågor samt även genomförande i samverkan med andra aktörer.

Andra projekt inom Samhällsfastigheter

Andra projekt inom Kulturfastigheter

Andra projekt inom Handel & kONTOR

Andra bostadsprojekt

Våra kontor